http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_196/konkurs_plastyczny1.jpg28.03.2014r na apelu ogólnoszkolnym podsumowano udział naszych uczniów w konkursach plastycznych. Uczniowie wykonali pracę na zajęciach Koła Plastyczno-Tanecznego „Uczeń Artystą”.  Prace te przesłaliśmy na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory tolerancji”, którego organizatorem był Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz na Konkurs Plastyczny „Człowiek w lesie” organizowany przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka. Cieszy fakt, że doceniono twórczość artystyczną uczniów i przyznano im nagrody.

Laureatami Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kolory tolerancji” zostali :

1. Renata Furman – wyróżnienie

2. Kamil Bierko – wyróżnienie

3. Agnieszka Muciuś – wyróżnienie

4. Robert Bietkał – wyróżnienie

5. Sylwia Gilewska- wyróżnienie

6. Mirek Muciuś- wyróżnienie

7. Paweł Panasiuk- wyróżnienie

Laureatką IV edycji Konkursu Plastycznego „ Człowiek w Lesie” została:

1. Anna Czarnomysa – wyróżnienie.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Prace na konkursy zostały wykonane pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko. Galeria prac konkursowych.