http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_197/konferencja_sosw_12.jpgW dn. 28.03.2014 r. w naszym OÅ›rodku odbyÅ‚a siÄ™ Konferencja Dzieci i MÅ‚odzieży ph. „DziÄ™kujÄ™, nie pijÄ™, nie palÄ™, nie biorÄ™…”, w której wziÄ™li udziaÅ‚ uczniowie OÅ›rodka, uczniowie klas integracyjnych Gimnazjum nr.3 w SokóÅ‚ce, uczestnicy Åšrodowiskowego Domu Samopomocy w SokóÅ‚ce oraz rodzice naszych uczniów.

Zaproszeni prelegenci: psycholog, pedagog, lekarz i funkcjonariusz KP w SokóÅ‚ce przedstawili argumenty przeciwko zażywaniu Å›rodków odurzajÄ…cych, uczyli jak odmawiać, gdy ktoÅ› namawia nas do ich zażycia.

W ramach pedagogizacji pracownicy poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w SokóÅ‚ce uÅ›wiadamiali rodziców jak postÄ™pować z dzieckiem, które zażywa Å›rodki odurzajÄ…ce, gdzie można uzyskać pomoc dla dziecka i rodziny.

W tym czasie wolontariuszki z Gimnazjum w Szudziałowie prowadziły zabawy integracyjne dla młodzieży.

Cele konferencji zostaÅ‚y zrealizowane. Mamy nadziejÄ™, że to spotkanie pozytywnie wpÅ‚ynie na wÅ‚aÅ›ciwe postawy uczestników i ich wybory życiowe. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.