http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wystawa_internet.jpgW ramach kontynuacji wspóÅ‚pracy naszej placówki z OddziaÅ‚em Biblioteki DzieciÄ™cej w SokóÅ‚ce na poczÄ…tku kwietnia 2014r. w bibliotece zostaÅ‚a wyeksponowana wystawa pokonkursowych prac plastycznych wychowanków naszego OÅ›rodka ph. „Razem tworzymy lepszy Internet”.
Niezwykle ciekawe, pomysÅ‚owe i barwne prace wykonane różnymi technikami można oglÄ…dać do koÅ„ca kwietnia. WystawÄ™ przygotowaÅ‚y p. K. Bubieniec B. Boguszewska.