http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_198/wesole_miasteczko_11.jpgPo raz kolejny wychowankowie internatu SOSW w nagrodÄ™ za swoje dobre zachowanie w miesiÄ…cu marcu uczestniczyli w dn. 02.04.2014 r. pod opiekÄ… p K. Dylewskiej i Z. Biernackiej w wyjÅ›ciu do Czeskiego Lunaparku, który goÅ›ciÅ‚ w SokóÅ‚ce na Stadionie Miejskim.

NajwiÄ™cej punktów zdobyli: Jurewicz Justyna, Krysiuk Natalia,  MuciuÅ› MirosÅ‚aw, MuciuÅ› Agnieszka, Drapczuk Krzysztof, Gilewska Sylwia, Kowejsza Iza, Olechno Kamil, Sewastianowicz Patryk, Åšwietlicki Andrzej, Zawadzki PaweÅ‚.

DziÄ™ki uprzejmoÅ›ci pracowników wesoÅ‚ego miasteczka nasi wychowankowie mogli nieodpÅ‚atnie skorzystać ze wszystkich znajdujÄ…cych siÄ™ tam atrakcji. Dzieci jeździÅ‚y samochodami, na autodromie, górskÄ… kolejkÄ…, zjeżdżaÅ‚y z dmuchanego zamku, skakaÅ‚y na trampolinie, krÄ™ciÅ‚y siÄ™ na karuzeli.

Wrażenia i przeżycia były naprawdę niesamowite, a na twarzach dzieci przez cały czas gościł uśmiech! Zdjęcia z wycieczki.