http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_202/przegld_teatralny6.jpgW dniu 10.04.2014r. grupa teatralna „Maska” z naszego OÅ›rodka pod opiekÄ… p. M. HoÅ‚ownia- Iwanow i B. Boguszewskiej uczestniczyÅ‚a w kolejnym już, bo XII PrzeglÄ…dzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego ph. „I Ty możesz zostać aktorem”, który odbyÅ‚ siÄ™ w WOAK Spodki w BiaÅ‚ymstoku.

Grupa naszych najmÅ‚odszych aktorów, stawiajÄ…cych swoje pierwsze kroki na scenie, zaprezentowaÅ‚a siÄ™ w pantomimie pt. „Cyrk Bebe Lilly”. Choć byÅ‚a to ich pierwsza tak poważna przygoda z teatrem, nasi aktorzy wspaniale zagrali swoje role na scenie, zdobywajÄ…c czwartÄ… nagrodÄ™. Dodatkowo dwoje naszych wychowanków na czterech wyróżnionych z caÅ‚ego festiwalu: MirosÅ‚aw MuciuÅ› w roli SiÅ‚acza oraz Artur Górski jako Magik otrzymali wyróżnienia za wspaniaÅ‚Ä… grÄ™ aktorskÄ…. Zostali za to uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Wszyscy bawili siÄ™ wspaniale oglÄ…dajÄ…c popisy sceniczne innych grup i zespoÅ‚ów teatralnych, uczestniczÄ…c w zabawach i grach integracyjnych oraz w sÅ‚odkim poczÄ™stunku. ZwiedziliÅ›my również wyeksponowanÄ… w Spodkach wystawÄ™ ph. „Lalki polskie - lalki Å›wiata”, podziwiajÄ…c zgromadzone tam zbiory niezwykle barwnych lalek.

Liczymy, że to nie ostatni sukces naszej grupy teatralnej a kolejne już niebawem!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć