http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/te2.jpgW kolejnej odsÅ‚onie Internetowego Teatru TVP dla szkóÅ‚, która miaÅ‚a miejsce 16.04.2014r. uczniowie naszego oÅ›rodka mogli obejrzeć spektakl „Historia caÅ‚kiem zwyczajna” w reżyserii Petra Nosálka, z muzykÄ… Pavla Helebranda i ze scenografiÄ… Pavla Hubički, który powstaÅ‚ w ramach Sceny dla MÅ‚odzieży i DorosÅ‚ych. To peÅ‚na ciepÅ‚a i uroku, metaforycznie przedstawiona historia pewnej wspóÅ‚czesnej rodziny, postawionej przed trudnym wyborem. Córka gospodarzy jest bowiem w ciąży z chÅ‚opakiem z sÄ…siedztwa – Alkiem. Rodzice Daszy nie potrafiÄ… zaakceptować wyboru dwojga mÅ‚odych. Akcja sztuki rozgrywa siÄ™ w wiejskiej scenerii, a domowe zwierzÄ™ta: Pies, Kogut, Krowa, KobyÅ‚a i Åšwinia, wspólnie z widzami stajÄ… siÄ™ Å›wiadkami typowo ludzkiego dylematu. To wÅ‚aÅ›nie zwierzÄ™ta, bÄ™dÄ…ce uosobieniem konkretnych ludzkich cech, nie mogÄ… zrozumieć ludzkiego postÄ™powania. Spektakl, majÄ…cy charakter uniwersalnej opowieÅ›ci o ludzkiej naturze, traktuje o podstawowych wartoÅ›ciach, codziennych wyborach przed jakimi życie stawia każdego czÅ‚owieka.

Spektakl jak zwykle spotkaÅ‚ siÄ™ z ciepÅ‚ym przyjÄ™ciem wÅ›ród naszych uczniów i nauczycieli. Z niecierpliwoÅ›ciÄ… czekamy na kolejne przedstawienia.

Organizatorzy: Marta Tolko-Kuziuta, Marta Kawrygo-Leonowicz

/images/te1.jpg