http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_206/chodnia1.jpgDnia 11.04.2014r. uczniowie klasy I i II Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej o kierunku „Kucharz” i SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy w SokóÅ‚ce uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do chÅ‚odni, zamrażalni „Eskimos” w SokóÅ‚ce. Organizatorem byÅ‚a nauczycielka przedmiotów zawodowych p. Bożena Mróz. DziÄ™ki przychylnoÅ›ci p. prezesa Marka Kaniewskiego i caÅ‚ego kierownictwa mogliÅ›my zwiedzić zakÅ‚ad produkcyjny, jego poszczególne dziaÅ‚y oraz poznać specyfikÄ™ pracy w zakÅ‚adzie.

DowiedzieliÅ›my siÄ™, że firma Eskimos jest uznanym i cenionym producentem mrożonych owoców i warzyw na rynkach Å›wiatowych. ZawdziÄ™cza to dobrym jakoÅ›ciowo surowcom, które pochodzÄ… z polskich plantacji ekologicznych oraz miejsc nieskażonych przemysÅ‚em. Owoce przerabiane w chÅ‚odni to przede wszystkim truskawki, czarne porzeczki, maliny, jagody, kolorowe porzeczki i rokitnik. Z warzyw przerabianych na pierwszym miejscu pod wzglÄ™dem iloÅ›ci sÄ… brokuÅ‚y, na drugim kalafiory. Mrożone sÄ… również: cebula, dynia, pory, marchew i rabarbar.

Zwiedziliśmy następujące działy: produkcyjny, magazynowy, administracyjny, socjalny.

DowiedzieliÅ›my siÄ™ również na czym polega w zakÅ‚adzie proces produkcji, z ciekawoÅ›ciÄ… oglÄ…dajÄ…c maszyny i urzÄ…dzenia, przygotowanie surowców, zwiedzajÄ…c sortowniÄ™ oraz komory niskotemperaturowe i magazyny opakowaÅ„, a wiÄ™c caÅ‚y wachlarz usÅ‚ug chÅ‚odni –sortowanie, kalibrowanie, pakowanie i skÅ‚adowanie zamrożonych surowców. Na pytania uczniów o rynki zbytu mrożonych surowców, oprowadzajÄ…cy nas kierownik wymieniÅ‚ rynki zagraniczne tj. paÅ„stwa Europy, a także USA i KanadÄ™ oraz w mniejszoÅ›ci rynki polskie. CieszyliÅ›my siÄ™ i byliÅ›my jednoczeÅ›nie dumni z faktu, że w naszym mieÅ›cie SokóÅ‚ka istnieje firma Eskimos, która stoi na czele wszystkich zamrażalni w Polsce.

Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali pracÄ™ ludzi na różnych stanowiskach w dziale produkcyjnym, z zaciekawieniem sÅ‚uchali opowiadaÅ„ pana kierownika, który również zachÄ™caÅ‚ mÅ‚odzież  do pracy w chÅ‚odni.

Wszyscy byliÅ›my zadowoleni z wycieczki. PodziÄ™kowaliÅ›my wszystkim za umożliwienie zwiedzenia zakÅ‚adu produkcyjnego i szczęśliwie wróciliÅ›my do szkoÅ‚y – troszkÄ™ zziÄ™bniÄ™ci brrr Wink Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

nauczyciel - p. Bożena Mróz