http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_209/wielkanoc15.jpg15 kwietnia odbyło się uroczyste Spotkanie Wielkanocne naszej Społeczności. Swoją obecnością zaszczycił nas wieloletni Przyjaciel Ośrodka – ksiądz proboszcz Józef Kuczyński.

Na początku zaprezentowano animowany film religijny pt.: „Największy z cudów – Eucharystia”. Traktował on o odwiecznej walce dobra ze złem oraz o finalnym zwycięstwie wiary unaoczniającym się podczas Mszy Świętej.

Następnie przedstawiono część artystyczną wykonaną przez uczniów i nauczycieli. Umożliwiła ona przyjrzenie się obrzędom i zwyczajom związanym z okresem Wielkiego Tygodnia. Ta podróż, w odświętnej oprawie, z rekwizytami: wielobarwnymi palmami, solonym śledziem, koszem wypełnionym jadłem po brzegi, czy gaikiem budziła uśmiech wszystkich zebranych. Organizatorom udało się więc rozbudzić radość i nadzieję płynące z faktu Zmartwychwstania Chrystusa.

Zapach żuru, smak białej kiełbasy i mazurka unosiły się nad przystrojonymi stołami zastawionymi wielkanocnymi specjałami.

Tradycji stało się zadość kiedy wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły otrzymali drobne włóczenno. Niespodzianką, była także wystawa zdjęć pisanek pochodzących z kolekcji p. Beaty Mozolewskiej uwiecznionych obiektywem p. Małgorzaty Szuchnickiej.

Organizatorzy: p. Agnieszka Ambrożko, p. Barbara Daszuta, p. Iwona Gieniusz, p. Marta Kulmaczewska, p. Beata Mozolewska, p. Bożena Mróz, p. Lucyna Taudul i p. Małgorzata Zarachowicz. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Tekst: p. Iwona Gieniusz