http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_2014_dni_otwatre.pngW dniach 7 i 11 kwietnia 2014 r. w godz.800-15.00 ZespóÅ‚ Promocyjny naszej placówki zorganizowaÅ‚ Dni Otwarte SOSW im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce.

W tych dniach rodzice oraz zainteresowani goÅ›cie mieli możliwość zwiedzenia placówki oraz obejrzenia pracy dzieci na zajÄ™ciach lekcyjnych. OdwiedzajÄ…cy mieli możliwość podziwiania wytworów rÄ™kodzielniczych dzieci i mÅ‚odzieży z OÅ›rodka, jak również podczas sÅ‚odkiego poczÄ™stunku obejrzenia prezentacji multimedialnej o OÅ›rodku i filmu „JesteÅ›my”. Otrzymali nowe foldery informacyjne placówki oraz drobny upominek.