http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/sosw_2014_dni_otwatre.pngW dniach 7 i 11 kwietnia 2014 r. w godz.800-15.00 Zespół Promocyjny naszej placówki zorganizował Dni Otwarte SOSW im. J. Korczaka w Sokółce.

W tych dniach rodzice oraz zainteresowani goście mieli możliwość zwiedzenia placówki oraz obejrzenia pracy dzieci na zajęciach lekcyjnych. Odwiedzający mieli możliwość podziwiania wytworów rękodzielniczych dzieci i młodzieży z Ośrodka, jak również podczas słodkiego poczęstunku obejrzenia prezentacji multimedialnej o Ośrodku i filmu „Jesteśmy”. Otrzymali nowe foldery informacyjne placówki oraz drobny upominek.