http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wysbez.jpgW ramach kontynuacji współpracy naszej placówki z Biblioteką Dziecięcą w Sokółce, na początku maja została tam wyeksponowana pokonkursowa wystawa prac plastycznych wychowanków Ośrodka ph. Bezpiecznie przez cały rok”, przygotowana przez p. B. Boguszewską i p. K. Bubieniec.

Celem wystawy była nie tylko prezentacja aktywności plastycznej naszych podopiecznych w środowisku lokalnym, ale też poszerzanie wiedzy o: bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym, zachowaniu ostrożności wobec zwierząt i osób obcych, bezpiecznych zabawach organizowanych w domu i poza nim, zachowaniu podczas burzy, numerach alarmowych.

Do końca maja można podziwiać niezwykle pomysłowe, kolorowe i kreatywne prace naszych uczniów. Serdecznie zapraszamy!!!

http://www.soswsokolka.pl/images/wysbez0.jpg