http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/poczet01.jpgDnia 3 maja 2014r. poczet sztandarowy z Naszego Ośrodka w składzie: Sandra Radziszewska, Renata Furman i Paweł Piwowarczyk pod opieką p. Marty Kawrygo-Leonowicz wziął udział w miejskich obchodach 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po mszy św. w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Głos zabrali: Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, Burmistrz Stanisław Małachwiej, poseł RP Jarosław Zieliński. Pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty. Na zakończenie mieszkańcy Sokółki mogli obejrzeć popisy grupy mażoretek Wystąpiła także Miejska Orkiestra Dęta. Uroczystość swoją obecnością uświetnili też sokólscy ułani. 

/images/poczet02.jpg /images/poczet03.jpg