http://www.soswsokolka.pl/images/rozstrzygnicie_konkursu.jpgW dniu 30.04.2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa w składzie: p. B. Tur, p. E. Wińska, p. M. Kawrygo- Leonowicz rozstrzygnęła szkolny konkurs plastyczny ph. „Bezpiecznie przez cały rok”, zorganizowany przez p. K. Bubieniec, p. M. Hołownia- Iwanow, p. B. Boguszewską.

Celem konkursu było: wspieranie i zwiększanie bezpieczeństwa uczniów poprzez dostarczanie wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz nabywanie umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom, kształtowanie u wychowanków nawyków i postaw pozwalających na zachowanie bezpieczeństwa i zdrowia, popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy o: bezpiecznym uczestnictwie w ruchu drogowym, zachowaniu ostrożności wobec zwierząt i osób obcych, bezpiecznych zabawach organizowanych w domu i poza nim, zachowaniu podczas burzy, numerach alarmowych itp. Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy prawidłowe przedstawienie tematu oraz różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych technikami: kolażu,  wydzieranki, rysunku.

Do udziału w konkursie wpłynęło 26 prac uczniów. Przy ocenie wzięto pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą ,prawidłowe przedstawienie tematu oraz kategorie wiekowe: SPL, SPU, GL, GU, PDP, ZSZ.

WYNIKI KONKURSU:

Kategoria SPU:

I miejsce: Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Hołownia-Iwanow

II miejsce: Mirosław Muciuś - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

III miejsce: Sylwia Gilewska - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Wyróżnienie: Mirosław Muciuś za ilość wykonanych prac

Kategoria SPL:

I miejsce: Agnieszka Muciuś - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

II miejsce: Magdalena Picewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. K. Bubieniec

III miejsce: Agnieszka Muciuś -  praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko
 

Kategoria GU:

I miejsce: Sandra Radziszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

II miejsce: Patrycja Jarmoszko - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

Wyróżnienie: Piotr Stanisławczyk - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Kulmaczewskiej

 
Kategoria GL:

I miejsce: Jarosław Stankiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

II miejsce: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

III miejsce: Andrzej Świetlicki - praca wykonana pod kierunkiem .p. E. Szomko
 

Kategoria PDP

I miejsce: Renata Furman - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

II miejsce: Paweł Lenkiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. B. Boguszewskiej

III miejsce: Krzysztof Drapczuk i Damian Zawadzki - praca wykonana pod kierunkiem p. M. Hołowni-Iwanow
 

Wyróżnienie: Kamil Bierko - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Monika Kieda - praca wykonana pod kierunkiem p. E. Szomko

Krzysztof Drapczuk - wyróżnienie za ilość wykonanych prac

 

W kategorii ZSZS na konkurs nie wpłynęły prace plastyczne.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów laureatom odbyło się w dniu 22 maja 2014r. podczas uroczystego apelu szkolnego. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów plastycznych.