http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator: p. Beata Mozolewska, p. Agnieszka Ambrożko

Szkolna komisja konkursowa w składzie: p. Beata Mozolewska, p. Agnieszka Ambrożko, p. Małgorzata Szuchnicka

Dnia 23.04.2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce komisja konkursowa rozstrzygnęła Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Pocztówka Wielkanocna 2014”. Celem konkursu było: kształtowanie wśród uczniów emocjonalnego stosunku do tradycji i obrzędów wielkanocnych; zachęcanie uczniów do postrzegania atmosfery świąt wielkanocnych oraz propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych . Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych  technikami: malarstwo, kolaż, wycinanka, wydzieranka, rysunek oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Do udziału w konkursie wpłynęło 39  prace uczniów.  Przy ocenie prac wzięto pod uwagę wartość artystyczną, inwencję i estetykę twórczą .

Wyniki konkursu

I. Kategoria SPL:

I miejsce:Iza Kowejsza praca wykonana pod kierunkiem p. Urszuli Drewniak

 

II. Kategoria SPU:

I miejsce: Jakub Halicki  – praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Biedź

II miejsce:  Kamila Sawicka - praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

III miejsce: Kamil Olechno - praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Margielewicz

Wyróżnienie: Karolina Sz. - praca wykonana pod kierunkiem p. Urszuli Drewniak

 

III. Kategoria GU:

I miejsce: Patrycja Jarmoszko  - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

II miejsce: Sandra Radziszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

III miejsce: Michał Lengiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej


III. Kategoria GL:

I miejsce: Andrzej Świetlicki  – praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

II miejsce: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

III miejsce: Martyna Krempa – praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

 

III. Kategoria PdP:

I miejsce: Justyna Jackiewicz  – praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

II miejsce: Kamil Bierko - praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

III miejsce: Michał Lengiewicz – praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

Wyróżnienie: Paweł Lenkiewicz i Justyna Jurewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystego apelu szkolnego.