http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_212/symbole_narodowe7.jpg29 kwietnia 2014 roku odbyły się zajęcia warsztatowe na temat: „Symbole narodowe” prowadzone przez p. Lucynę Taudul i p. Urszulę Drewniak. Zajęcia miały na celu kształtowanie tożsamości narodowej oraz przypomnienie uczniom, że bycie Polakiem zobowiązuje do godnego reprezentowania swojej Ojczyzny i poszanowania wszystkich symboli narodowych.

Do tematu spotkania wprowadziło odczytanie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie” oraz rozmowa kierowana na temat przeczytanego tekstu. W dalszej części prowadzące przypomniały symbole narodowe odwołując się do wierszy „Mój orzeł” Joanny Kulmowej oraz „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego. Uczniowie mieli możliwość usłyszeć również krótki rys historyczny Mazurka Dąbrowskiego. Po przypomnieniu podstawowych zasad zachowania podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu społeczność Ośrodka zaprezentowała postawę poszanowania symboli narodowych słuchając fragmentu najważniejszej pieśni Polski. Uczniowie sprawdzali swoja wiedzę z zakresu omawianych zagadnień wykonując zadania przydzielone poszczególnym klasom, tj. quizy, krzyżówki, karty pracy.

Na zakończenie wszyscy zebrani wykonali z bibuły kokardy narodowe – symbol odwołujący się do wszystkich pozostałych, mieszczący w sobie zarówno kolory flagi oraz odwzorowujący godło Polski. Kokardy narodowe zostaną zaprezentowane podczas apelu poświęconego uroczystościom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.