http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_214/zaj_bibliot2.jpg31 października 2013 roku uczniowie klasy III GU, I-II PdP i II PdP pod opieką p. Lucyny Taudul, p. Małgorzaty Zamachowicz i p. Beaty Mozolewskiej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych pt.: „Dary jesieni”. Po rozmowie kierowanej prowadzonej przez p. Asię, nasi wychowankowie bez problemu poradzili sobie z rozwiązaniem krzyżówek i oglądaniem zagadek. Kolejne zajęcia 27 marca 2014 roku pt.: „Zaczarowany świat wiosny rozpoczęły się prezentacją przygotowaną przez p. Tamarę. Uczniowie z zainteresowaniem oglądali slajdy i odpowiadali na zadawane pytania. Podsumowaniem zajęć były piękne prace wykonane przez naszych podopiecznych. Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Zdjęcia