http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_217/kon_gast21.jpg 14 maja 2014r. odbył się po raz pierwszy w naszej szkole „Szkolny Turniej Gastronomiczny” - konkurs wiedzy gastronomicznej. Zorganizowany został przez uczniów klasy I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod kierunkiem p. Bożeny Mróz. Celem konkursu było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej, rozwijanie zainteresowań związanych z gastronomią, umiejętność korzystania z różnych źródeł przekazu, by pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pasje kulinarne.

W konkursie uczestniczyli uczniowie ze wszystkich typów szkół: SPL, GL+GU, PDP i ZSZ. Pozostali uczniowie byli obserwatorami i kibicami swoich drużyn. Nad przebiegiem konkursu czuwała 3-osobowa komisja.

Pierwsza część konkursu rozpoczęła się pogadanką na temat skąd czerpiemy wiedzę gastronomiczną, po co potrzebna jest wiedza kulinarna, jakie programy kulinarne są znane uczniom. Zaprezentowane zostały w pokazie multimedialnym przykładowe, najbardziej znane „ramówki” słynnych programów kulinarnych.

W części drugiej rozpoczęły się prawdziwe zmagania pomiędzy 4 zespołami szkół. Zespoły bardzo się starały, wiedziały, że punkty przez nich zdobyte zasilą konto lidera w rywalizacji indywidualnej. Pytania prezentowane były na slajdach oraz z wybranego filmu kulinarnego. Uczniowie mogli popisać się wiedzą gastronomiczną w różnych kategoriach: m.in. surowce, przechowywanie surowców, zmiany zachodzące w żywności, wartość odżywcza, bhp, metody i techniki kulinarne, sprzęt i urządzenia, znani restauratorzy, szefowie kuchni, postacie związane z gastronomią. Najlepszym zespołem okazał się zespół ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Każdy uczestnik został nagrodzony dyplomem, a zespoły - nagrodami rzeczowymi w postaci drobnego sprzętu gastronomicznego oraz ziół i przypraw.

W części trzeciej nastąpiły rozgrywki indywidualne liderów z 4 szkół. Pytania prezentowane były na slajdach z wiedzy technologicznej oraz z wybranego filmu kulinarnego. Dodatkowo pojawiła się kategoria: zioła i przyprawy. Najlepszym okazał się lider Łukasz Możejko z Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Uff, rywalizacja była zacięta i po dwóch godzinach zmagań dobiegła końca. Po podsumowaniu punktów z rywalizacji zespołowej i indywidualnej zwycięzcą Szkolnego Turnieju Gastronomicznego został Łukasz Możejko z klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Liderom zostały wręczone nagrody i dyplomy.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów. Na II edycję zapraszamy za rok !!!

nauczyciel - Bożena Mróz

Zapraszamy do galerii zdjęć i prezentacji multimedialnej z rywalizacji indywidualnej i rywalizacji zespołowej.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

W rywalizacji zespołowej:

  • I miejsce - Szkoła Przysposabiająca do Pracy (Renata Furman, Marcin Stankiewicz, Justyna Jurewicz, Paweł Lenkiewicz, Natalia Krysiuk, Krzysztof Drapczuk ) 19 punktów - Opiekunowie: p.Elżbieta Szomko, p.Beata Mozolewska, p.Katarzyna Zalewska, p.Małgorzata Zarachowicz
  • II miejsce ex aequo -

Zasadnicza Szkoła Zawodowa (Łukasz Możejko, Julian Kozłowski, Mariusz Radkiewicz, Sebastian Nadolny, Dawid Nadolny) 17 punktów - Opiekun: p. Bożena Mróz

Gimnazjum (Martyna Krempa, Damian Zawadzki, Izabela Matyskiel, Ewa Kasiańczuk, Artur Smyk ) 17 punktów - Opiekunowie: p. Lila Zajkowska, p. Katarzyna Zalewska, p. Lucyna Taudul

  • III miejsce – Szkoła Podstawowa (Artur Górski, Sylwia Gilewska, Magdalena Picewicz) 13 punktów - Opiekunowie: p. Marta Biedź, p. Lila Zajkowska, p. Dorota Kozłowska

Każdy zespół otrzymał nagrodę rzeczową w postaci drobnego sprzętu gastronomicznego oraz przyprawy i zioła, a każdy uczestnik - dyplom.

III etap: rywalizacja indywidualna między liderami każdej szkoły – pytania prezentowane na slajdach z filmu kulinarnego

W rywalizacji indywidualnej:

  • I miejsceŁukasz MożejkoZasadnicza Szkoła Zawodowa15 punktów
  • II miejsce Ewa KasiańczukGimnazjum 12 punktów
  • III miejsceRenata FurmanSzkoła Przysposabiająca do Pracy10 punktów
  • IV miejsceSylwia GilewskaSzkoła Podstawowa6 punktów

Zwycięzcy I edycji „Szkolnego Turnieju Gastronomicznego” – konkursu wiedzy gastronomicznej:

 I miejsce – Łukasz MożejkoZasadnicza Szkoła Zawodowa32 punkty

 II miejsce ex aequo Ewa Kasiańczuk Gimnazjum i Renata FurmanPDP 29 punktów

 III miejsce – Sylwia Gilewska – Szkoła Podstawowa 19 punktów

Liderzy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci drobnego sprzętu gastronomicznego oraz przyprawy i zioła.

Bożena Mróz