http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_218/warsztaty_eko20.jpgW dniach 30 kwietnia i 21 maja 2014r. uczniowie naszej szkoÅ‚y wziÄ™li udziaÅ‚ w warsztatach ekologicznych. ZajÄ™cia odbyÅ‚y siÄ™ w ramach projektu „Woda-nie marnujÄ™”, „Przyroda na szlaku tatarskim” oraz „Å»ycie na Å‚Ä…ce”. ZorganizowaÅ‚o je Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP, którego pracownicy docierajÄ… do szkóÅ‚ bardzo charakterystycznym pojazdem, nazywanym jeżowozem. Innowacja i interakcja to sposób na przybliżenie uczniom otaczajÄ…cej ich przyrody.

Ekologiczna nauka na kóÅ‚kach Å‚Ä…czy ze sobÄ… teoriÄ™ i praktykÄ™ .W czasie zajęć warsztatowych dotyczÄ…cych wody uczniowie rozmawiali o znaczeniu wody, sposobach jej oszczÄ™dzania, poznali przedstawicieli flory i fauny żyjÄ…cych blisko zbiorników wodnych, a na koniec oglÄ…daÅ‚y ich pod mikroskopem. W czasie zajęć dotyczÄ…cych przyrody w naszej lokalnej Ojczyźnie poznawaÅ‚y roÅ›liny, ptaki zamieszkujÄ…ce Szlak Tatarski. W dniu 21 maja „poznaÅ‚y” mieszkaÅ„ców Å‚Ä…k. MiaÅ‚y możliwość obserwacji owadów pod mikroskopem oraz rozpoznawania sylwet ptaków zamieszkujÄ…cych tereny w pobliżu Å‚Ä…k. W czasie wszystkich warsztatów ćwiczyÅ‚y dÅ‚onie wykonujÄ…c zadania plastyczne: rysowanie kredkami, lepienie, wykonanie pocztówki dotyczÄ…cej omawianej tematyki warsztatów. ZdjÄ™cia

Warsztaty zorganizowaÅ‚a p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko.