http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_218/warsztaty_eko20.jpgW dniach 30 kwietnia i 21 maja 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach ekologicznych. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Woda-nie marnuję”, „Przyroda na szlaku tatarskim” oraz „Życie na łące”. Zorganizowało je Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju AGRO-GROUP, którego pracownicy docierają do szkół bardzo charakterystycznym pojazdem, nazywanym jeżowozem. Innowacja i interakcja to sposób na przybliżenie uczniom otaczającej ich przyrody.

Ekologiczna nauka na kółkach łączy ze sobą teorię i praktykę .W czasie zajęć warsztatowych dotyczących wody uczniowie rozmawiali o znaczeniu wody, sposobach jej oszczędzania, poznali przedstawicieli flory i fauny żyjących blisko zbiorników wodnych, a na koniec oglądały ich pod mikroskopem. W czasie zajęć dotyczących przyrody w naszej lokalnej Ojczyźnie poznawały rośliny, ptaki zamieszkujące Szlak Tatarski. W dniu 21 maja „poznały” mieszkańców łąk. Miały możliwość obserwacji owadów pod mikroskopem oraz rozpoznawania sylwet ptaków zamieszkujących tereny w pobliżu łąk. W czasie wszystkich warsztatów ćwiczyły dłonie wykonując zadania plastyczne: rysowanie kredkami, lepienie, wykonanie pocztówki dotyczącej omawianej tematyki warsztatów. Zdjęcia

Warsztaty zorganizowała p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko.