http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa1.jpg13 maja 2014r. 

 Maj to kwiatów i ptaków przyjaciel,

Maj majowe ma obowiÄ…zki

I choć przywykÅ‚ do nich od wieków

DziÅ› prócz kwiatów przynosi nam książki …

… dlatego uczniowie kl. III GU pod opiekÄ… p. Lucyny Taudul i kl. I- II PdP pod opiekÄ… p. MaÅ‚gorzaty Zarachowicz  wybrali siÄ™ do Biblioteki Publicznej. Poznali tam ksiÄ™gozbiór znajdujÄ…cy siÄ™ w wypożyczalni i czytelni. Obejrzeli wystawÄ™ starych książek znajdujÄ…cych siÄ™ w zbiorach biblioteki  oraz  wystawÄ™ fotografii pt. „Portret” autorstwa Julii Gutowskiej.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa3.jpg