http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa1.jpg13 maja 2014r. 

 Maj to kwiatów i ptaków przyjaciel,

Maj majowe ma obowiązki

I choć przywykł do nich od wieków

Dziś prócz kwiatów przynosi nam książki …

… dlatego uczniowie kl. III GU pod opieką p. Lucyny Taudul i kl. I- II PdP pod opieką p. Małgorzaty Zarachowicz  wybrali się do Biblioteki Publicznej. Poznali tam księgozbiór znajdujący się w wypożyczalni i czytelni. Obejrzeli wystawę starych książek znajdujących się w zbiorach biblioteki  oraz  wystawę fotografii pt. „Portret” autorstwa Julii Gutowskiej.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa3.jpg