http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_222/sr7.jpg13 maja 2014r.
Uczniowie kl. III GU pod opieką p. Lucyny Taudul i kl. I- II PdP pod opieką p. Małgorzaty Zarachowicz po raz kolejny  wybrali się do  Środowiskowego Domu Samopomocy. Tym razem w nowej siedzibie. Jak tu ładnie i przestronnie. Z ciekawością oglądaliśmy  pracownie, sale sportowo – rekreacyjne. Spotkaliśmy tu swoich  dobrych znajomych. Przy herbacie i ciasteczkach miło spędziliśmy czas. Porozmawialiśmy z uczestnikami i pracownikami. A na pamiątkę zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Galeria