http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_222/sr7.jpg13 maja 2014r.
Uczniowie kl. III GU pod opiekÄ… p. Lucyny Taudul i kl. I- II PdP pod opiekÄ… p. MaÅ‚gorzaty Zarachowicz po raz kolejny  wybrali siÄ™ do  Åšrodowiskowego Domu Samopomocy. Tym razem w nowej siedzibie. Jak tu Å‚adnie i przestronnie. Z ciekawoÅ›ciÄ… oglÄ…daliÅ›my  pracownie, sale sportowo – rekreacyjne. SpotkaliÅ›my tu swoich  dobrych znajomych. Przy herbacie i ciasteczkach miÅ‚o spÄ™dziliÅ›my czas. PorozmawialiÅ›my z uczestnikami i pracownikami. A na pamiÄ…tkÄ™ zrobiliÅ›my wspólne zdjÄ™cie. Galeria