http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_230/spotkanie_profilaktyczne5.jpgW dniu 04.06.2014 roku w ramach realizacji programu wychowawczego szkoły odbyło się spotkanie nt.: „Przeciwdziałanie zjawiskom demoralizacji i patologii” zorganizowane przez p. Katarzynę Zalewską i p. Dorotę Kozłowską. W zajęciach uczestniczyła cała społeczność ośrodka. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą zjawisk demoralizacji i patologii, ze szczególnym uwzględnieniem zapobieganiu uzależnieniu. Następnym punktem były zajęcia warsztatowe: „Jak sobie radzić ze złością i agresją?”. Na koniec spotkania wspólnie opracowano Kodeks Szkoły Przyjaznej. Uczniowie poszczególnych klas wykonali  ilustracje, a następnie dopasowali je do punktów kodeksu. Zdjęcia