http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_231/dzie_bez_przemocy03.jpg4 czerwca 2014 roku w Ośrodku obchodzono Dzień Bez Przemocy pod hasłem: „Inny, nie znaczy gorszy”. Wychowankowie Ośrodka uczestniczyli w zajęciach warsztatowych dotyczących tolerancji przygotowanych i przeprowadzonych przez panią Lilę Zajkowską.

Zajęcia odbyły się w dwóch grupach tj. dla dzieci młodszych i dla młodzieży starszej. Na początku wyjaśnialiśmy pojęcie słowa - „tolerancja”. Wiele uwagi poświecono znaczeniu tolerancyjnej postawy w życiu człowieka. Uczniowie, pracując w grupach podawali przykłady zachowań tolerancyjnych w stosunku innych ludzi, a w szczególności do rodziców, rodzeństwa, nauczycieli i kolegów, a liderzy grup wyeksponowali je na „szkielecie ryby”. Natomiast młodsi uczniowie, po wysłuchaniu bajki, wypowiadali się na ten temat, również w formie rysunku.

Na zakończenie, w obu grupach dzieci i młodzież uczestniczyła w zabawie pt. „Lubię cię, za…”. Zdjęcia