http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_234/szudziaowo03.jpgW dniu 5.06.2014r. grupa 6 uczniów pod opieką nauczycieli: p. Doroty Kozłowskiej i p. Doroty Kozaczyńskiej uczestniczyła w IV edycji imprezy dla osób niepełnosprawnych o charakterze rekreacyjno – sportowym ph.: „Baw się razem z nami”. Organizatorem był Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie. W programie m.in.: „Mikrofon dla wszystkich” – czyli prezentacje artystyczne uczestników.

Nasze „Kaczuchy” (Artur Górski, Agnieszka Muciuś, Mirosław Muciuś, Sylwia Gilewska) wzbudziły ogólny aplauz i zachęciły wszystkich do wspólnej zabawy. W międzyczasie uczniowie mogli obejrzeć prezentacje jednostek: Policji, Straży Granicznej, a także wziąć udział w programie artystycznym przygotowanym przez ARA (gry i zabawy integracyjne przy muzyce).

Po przerwie obiadowej odbyły się zawody sportowe. Konkurencje wydające się proste, wymagały od naszych zawodników wielkiego wysiłku i sprawności, gdyż konkurowali oni z uczestnikami starszymi i silniejszymi. Jednak świetna sprawność fizyczna, wola walki i ogólny doping publiczności sprawiły, że na 5 startujących drużyn zajęliśmy zaszczytne II miejsce. Otrzymaliśmy Puchar Starosty, srebrne medale i drobne upominki.
Troszeczkę zmęczeni, ale uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy do szkoły. Zdjęcia