/images/kredki.jpeg16.06.2014r. dzięki współpracy opiekuna Koła Plastyczno-Tanecznego Elżbiety Szomko z Panem Starostą Powiatu Sokólskiego Franciszkiem Budrowskim grupa 6 uczniów i 2 opiekunów mogła wyjechać busem Starostwa Powiatowego w Sokółce na uroczyste podsumowanie X Międzyplacówkowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Dzieciństwo powinno być jak ptak - wolne i piękne. Dzieciństwo powinno być jak czekolada - słodkie i dobre”. Udaliśmy się do organizatora konkursu - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka ” w Białymstoku. Odnieśliśmy ogromny sukces – prace naszych 11 uczniów zostały docenione i ocenione bardzo wysoko.

I miejsce - Kamil Bierko

I miejsce – Renata Furman

I miejsce –Wojciech Karpowicz

II miejsce- Mirosław Muciuś

II miejsce- Anna Czarnomysa

III miejsce- Jarosław Stankiewicz

III miejsce- Robert Bietkał

III miejsce- Sylwia Gilewska

Wyróżnienie- Krzysztof Drapczuk

Wyróżnienie- Andrzej Świetlicki

Wyróżnienie – Agnieszka Muciuś

Po uroczystym wręczeniu dyplomów i nagród organizatorzy zaprosili nas na słodki poczęstunek i zwiedzanie placówki. To był miły i wyjątkowy dzień dla laureatów, którzy mogli uczestniczyć w wyjeździe do Białegostoku i cieszyć się wspaniałymi nagrodami. Serdeczne podziękowania Pani Lili Zajkowskiej, która była opiekunem wyjazdu jak również Pani Elżbiecie Szomko, która była kierownikiem wyjazdu i opiekunem artystycznym wszystkich nagrodzonych laureatów. Laureatom natomiast dalszych sukcesów i kontynuowania współpracy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Jedynka” w Białymstoku. Zdjęcia