http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/teatr_os3.jpgOstatnia w tym roku szkolnym transmisja Internetowego Teatru TVP dla SzkóÅ‚ odbyÅ‚a siÄ™ 13.06.2014r. Tym razem uczniowie naszego oÅ›rodka mogli obejrzeć Spektakl „Fahrenheit” z Miejskiego Teatru Miniatura w GdaÅ„sku. ByÅ‚a to adaptacjÄ… książki „CiepÅ‚o-zimno. Zagadka Fahrenheita”, jednej z części Trylogii GdaÅ„skiej Anny CzerwiÅ„skiej-Rydel, poÅ›wiÄ™conej sÅ‚ynnym gdaÅ„szczanom. Tom o Gabrielu Fahrenheicie otrzymaÅ‚ wyróżnienie w konkursie Książka Roku 2012 polskiej sekcji IBBY. Ważny temat spektaklu stanowiÅ‚a „wartość życia z pasjÄ… i konsekwencji w dążeniu do obranego celu. Fahrenheit staje siÄ™ wzorem bohatera, który pokazuje, ile można osiÄ…gnąć dziÄ™ki takiemu podejÅ›ciu do życia, ale również że taka postawa wymaga dużo odwagi, wytrwaÅ‚oÅ›ci i podjÄ™cia ryzyka”.

Organizatorzy: p. Marta Tolko-Kuziuta i p. Marta Kawrygo-Leonowicz.

/images/news/teatr_os1.jpg

/images/news/teatr_os2.jpg