/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

 

Od 4 Listopada 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
im. J. Korczaka w Sokółce, ul. Os. Zielone 1a, 16-100 Sokółka, tel./fax: 85 711 2678 
realizowany był projekt pt. „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę” 

w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej
w SOSW w Sokółce - Powiecie Sokólskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, 
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie informacje o realizacji zamieszczone są w zakładce Projekty 
pod nazwą projektu „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę
.