http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_238/viii_soklski_bieg_pokole_dedykowany_pamici3.jpgDnia 16 czerwca 2014 roku 5 uczniów naszej szkoÅ‚y, tj.: Artur Górski, Ewa KasiaÅ„czuk, Justyna Remba, Monika KiedaJustyna Jurewicz wzięło udziaÅ‚ w VIII Sokólskim Biegu PokoleÅ„. Punktualnie o godzinie 12.00 wystartowali sprzed Gimnazjum Nr 1 im. Jana PawÅ‚a II przebiegli trasÄ™ liczÄ…cÄ… 1400 metrów ulicami miasta. Ne mecie czekaÅ‚ na nich posiÅ‚ek regeneracyjny oraz pamiÄ…tkowa statuetka za udziaÅ‚ w biegu. Ponadto mogli obejrzeć pokaz zumby oraz mecz piÅ‚ki nożnej.

Opiekę nad uczniami podczas biegu sprawowały panie: Dorota Kozaczyńska i Iwona Gieniusz. Zdjęcia