http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_239/dsc02901.jpgDnia 17.06.2014 roku w ramach realizacji zadania z Programu Wychowawczego odbyły się zajęcia warsztatowe nt. „Prawa Dziecka”. W tematykę spotkania wprowadził odczytany wiersz M. Brykczyńskiego pt.: „O prawach dziecka”. Następnie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną. Po niej odbyły się zajęcia w grupach. Uczniowie mieli za zadanie wykonać plakat do podanego prawa. Natomiast najmłodsi malowali ilustracje konturowe. Wykonane prace wraz z tekstami praw umieszczono na gazetce ściennej. W ten sposób uczniowie utrwalili wiadomości z zakresu praw dziecka.

Spotkanie przygotowała i przeprowadziła p. Dorota Kozłowska, a uczestniczyła w nim cała społeczność ośrodka. Zdjęcia