http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/ksiazka.jpgDnia 23 czerwca 2014 roku uczennice naszej szkoły, tj.: Justyna Jurewicz, Renata Furman i Agnieszka Muciuś pod opieką p. Zuzanny Szarkowskiej – Czeczko i p. Marty Biedź wybrały się w odwiedziny do grupy sześciolatków z Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Sokółce. Główny cel wizyty stanowiło przeczytanie dzieciom przygotowanej wcześniej bajki pt.: „Franklin idzie do szkoły”. Ponadto przedszkolaki miały okazję wziąć udział w specjalnie dla nich przygotowanych zadaniach, typu: segregowanie figur geometrycznych, przechodzenie przez tunel czy układanie z liter wyrazów. Mali słuchacze wykazali się ogromnym zainteresowaniem i aktywnością, za co zostali nagrodzeni słodką niespodzianką. Do zobaczenia za rok…