http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_243/dyskoteka05.jpgWe wtorek, 24 czerwca 2014 roku w naszej szkole odbyÅ‚a siÄ™ dyskoteka pożegnalna uczniów koÅ„czÄ…cych szkoÅ‚Ä™. StwarzaÅ‚a ona doskonaÅ‚Ä… okazjÄ™, aby po raz ostatni wspólnie spÄ™dzić czas. OprawÄ™ muzycznÄ… zapewnili zaprzyjaźnieni z oÅ›rodkiem czÅ‚onkowie zespoÅ‚ów disco polo: Megam i Solar. Na zmÄ™czonych taÅ„cem uczniów czekaÅ‚ w sali poczÄ™stunek przygotowany przez rodziców. Mamy nadziejÄ™, że absolwenci mile bÄ™dÄ… wspominać lata spÄ™dzone w placówce… ZdjÄ™cia

Zabawa taneczna zostaÅ‚a zorganizowana dziÄ™ki zaangażowaniu i uprzejmoÅ›ci  ze strony rodziców oraz wychowawców klas – dziÄ™kujemy.