http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/spotkanie_z_policj2.jpgW przededniu wakacji spotkaliśmy się w świetlicy szkolnej z panią policjantką mł. asp. Joanną Kłos. Pani policjantka przypomniała nam o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypomniała podstawowe zasady poruszania się po drogach. Opowiedziała o tym jak powinniśmy się zachować w przypadku ataku przez nieznanego psa. Przypomniała nam o bezpieczeństwie w czasie prac polowych. Przestrzegła nas przed niewłaściwym zachowaniem i skutkami braku wyobraźni w czasie zabaw w wodzie. Opowiedziała nam o niebezpiecznych sytuacjach, które mogą wystąpić, gdy sami zostajemy w domu, jak mamy się zachować się w kontaktach z obcymi osobami. Czasem, gdy pada deszcz spędzamy czas korzystając z komputera. Obiecaliśmy, że będziemy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa w czasie korzystania z Internetu. Złożyła nam i naszym nauczycielom życzenia wakacyjne. Mamy nadzieję, że te rady pomogą nam bezpiecznie przeżyć beztroski czas wakacji i wszyscy razem spotkamy się we wrześniu pełni radości, wypoczęci aby stanąć w szranki z nową wiedzą.

Organizatorem spotkania była p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko.

http://www.soswsokolka.pl/images/spotkanie_z_policj1.jpg