http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_248/zakoczenie_roku_szkolnego14.jpgW piÄ…tkowy ranek zebrani na placu przed szkoÅ‚Ä… uczniowie, nauczyciele,rodzice ostatni raz w tym roku szkolnym usÅ‚yszeli szkolny dzwonek. Gdy Poczet Sztandarowy wprowadziÅ‚ Sztandar OÅ›rodka, Poczet Flagowy zawieszaÅ‚ flagÄ™ na szczycie masztu uczniowie, kadra i rodzice odÅ›piewali hymn paÅ„stwowy. Zgromadzonych powitaÅ‚a pani Dyrektor i pani Kierownik internatu. NastÄ™pnie odczytaÅ‚y listy i przemówienia okolicznoÅ›ciowe. Kolejnym punktem byÅ‚o rozdanie Å›wiadectw absolwentom oraz najlepszym uczniom. Uczniowie ci zÅ‚ożyli podpisy w kronice. Pani Dyrektor serdecznie podziÄ™kowaÅ‚a Radzie Rodziców szczególnie p. MaÅ‚gorzacie Czaplejewicz i p. Marcie Radziszewskiej, które otrzymaÅ‚y certyfikaty Dobrego Serca za pracÄ™ na rzecz szkoÅ‚y.

Dyplomy otrzymali również uczniowie:

Za najwyższą frekwencję: Michał Lengiewicz, Sandra Radziszewska, Dawid Czechowski uczniowie klasy II GU; Agnieszka Muciuś ucz. kl. II SPL, Paweł Piwowarczyk ucz. kl. I PDP, Anna Czarnomysa ucz. kl. II GL.

Za prace społeczne: Artur Smyk, Adam Czebak uczniowie kl. III GU, Łukasz Możejko ucz. kl. II ZSZ.

Dyplom Pomocnej DÅ‚oni: MichaÅ‚ Lengiewicz ucz. kl. II GU. 

Dyplom Najbardziej Kulturalnej i Ułożonej: Justyna Jurewicz ucz. kl. II PdP.

Dyplom Wielkiego Artysty: Wojciech Karpowicz ucz. kl. III PdP oraz Adrian Gilewski ucz. kl. II GL. 

Dyplom „Za czyÅ›ciochowanie w internacie”: Andrzej Åšwietlicki, Adrian Gilewski uczniowie kl. II GL, Natalia Krysiuk ucz. kl. II PdP.

Dyplom Najwybitniejszego Sportowca: Anna Czarnomysa, Ewa Kasiańczuk ucz. kl. II GL, Łukasz Sadkowski ucz. kl. II PdP.

„Strażnika Hogwartu”: MirosÅ‚aw MuciuÅ› ucz. kl. III SPU.

„Za kulturÄ™ osobistÄ… w internacie ”: Anna Czarnomysa ucz. kl. II GL.

Dyplom za „ reprezentowanie SzkoÅ‚y na zewnÄ…trz”: Renata Furman ucz. kl. III PdP, Sylwia Gilewska ucz. kl. V SPU.

W czasie uroczystoÅ›ci odbyÅ‚o siÄ™ także podsumowanie projektu „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™.” 13 uczestników uczniów klasy I-III SPU i I-II SPL otrzymaÅ‚o certyfikaty uczestnictwa w projekcje.

NastÄ™pnie uczniowie wraz w rodzicami i wychowawcami rozeszli siÄ™ do klas, aby odebrać Å›wiadectwa. Jeszcze tylko ostanie w tym roku szkolnym uwagi, uÅ›miechy, życzenia i nadejdÄ… upragnione… 
WAKACJE!!!

Wszystkim  Å¼yczymy bezpiecznych i sÅ‚onecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoÅ‚y. Zapraszamy do obejrzena zdjęć z uroczystoÅ›ci.