http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_248/zakoczenie_roku_szkolnego14.jpgW piątkowy ranek zebrani na placu przed szkołą uczniowie, nauczyciele,rodzice ostatni raz w tym roku szkolnym usłyszeli szkolny dzwonek. Gdy Poczet Sztandarowy wprowadził Sztandar Ośrodka, Poczet Flagowy zawieszał flagę na szczycie masztu uczniowie, kadra i rodzice odśpiewali hymn państwowy. Zgromadzonych powitała pani Dyrektor i pani Kierownik internatu. Następnie odczytały listy i przemówienia okolicznościowe. Kolejnym punktem było rozdanie świadectw absolwentom oraz najlepszym uczniom. Uczniowie ci złożyli podpisy w kronice. Pani Dyrektor serdecznie podziękowała Radzie Rodziców szczególnie p. Małgorzacie Czaplejewicz i p. Marcie Radziszewskiej, które otrzymały certyfikaty Dobrego Serca za pracę na rzecz szkoły.

Dyplomy otrzymali również uczniowie:

Za najwyższą frekwencję: Michał Lengiewicz, Sandra Radziszewska, Dawid Czechowski uczniowie klasy II GU; Agnieszka Muciuś ucz. kl. II SPL, Paweł Piwowarczyk ucz. kl. I PDP, Anna Czarnomysa ucz. kl. II GL.

Za prace społeczne: Artur Smyk, Adam Czebak uczniowie kl. III GU, Łukasz Możejko ucz. kl. II ZSZ.

Dyplom Pomocnej Dłoni: Michał Lengiewicz ucz. kl. II GU. 

Dyplom Najbardziej Kulturalnej i Ułożonej: Justyna Jurewicz ucz. kl. II PdP.

Dyplom Wielkiego Artysty: Wojciech Karpowicz ucz. kl. III PdP oraz Adrian Gilewski ucz. kl. II GL. 

Dyplom „Za czyściochowanie w internacie”: Andrzej Świetlicki, Adrian Gilewski uczniowie kl. II GL, Natalia Krysiuk ucz. kl. II PdP.

Dyplom Najwybitniejszego Sportowca: Anna Czarnomysa, Ewa Kasiańczuk ucz. kl. II GL, Łukasz Sadkowski ucz. kl. II PdP.

„Strażnika Hogwartu”: Mirosław Muciuś ucz. kl. III SPU.

„Za kulturę osobistą w internacie ”: Anna Czarnomysa ucz. kl. II GL.

Dyplom za „ reprezentowanie Szkoły na zewnątrz”: Renata Furman ucz. kl. III PdP, Sylwia Gilewska ucz. kl. V SPU.

W czasie uroczystości odbyło się także podsumowanie projektu „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę.” 13 uczestników uczniów klasy I-III SPU i I-II SPL otrzymało certyfikaty uczestnictwa w projekcje.

Następnie uczniowie wraz w rodzicami i wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać świadectwa. Jeszcze tylko ostanie w tym roku szkolnym uwagi, uśmiechy, życzenia i nadejdą upragnione… 
WAKACJE!!!

Wszystkim  życzymy bezpiecznych i słonecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. Zapraszamy do obejrzena zdjęć z uroczystości.