http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_249/projekty_edukacyjne19.jpgDnia 26.06.2014r. klasa I-II Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Sokółce w zawodzie „Kucharz” pod kierunkiem p. Bożeny Mróz - nauczyciela przedmiotów zawodowych podsumowała zakończenie realizacji dwóch projektów edukacyjnych: klasa I „Wiem co jem. Surowce pochodzenia roślinnego i ich rola w żywieniu człowieka” i klasa II: „Zastosowanie surowców pochodzenia zwierzęcego do sporządzania potraw i napojów”. Prezentacja odbyła się w świetlicy szkolnej dla całej społeczności Ośrodka.

W realizacji projektów wzięli też udział inni nauczyciele tj. języka polskiego - p. Katarzyna Zalewska i języka rosyjskiego- p. Urszula Drewniak.

Uczniowie przez cały rok szkolny mieli przydzielone zadania do realizacji, z których wywiązali się bardzo dobrze. Wykonywali plakaty informacyjne na temat surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wartości odżywczej oraz roli w żywieniu człowieka, tworzyli albumy metodą komputerową, przeprowadzali wywiady z pielęgniarką szkolną, ankiety dla uczniów naszego Ośrodka nt. poziomu ich wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia, stosowania wiedzy w praktyce oraz konsekwencji wynikających z niewłaściwego odżywiania. Przy pomocy nauczyciela polonisty uczniowie opracowywali wyniki ankiet, tworząc prezentację multimedialną. Na lekcjach języka rosyjskiego i języka rosyjskiego w gastronomii uczniowie doskonalili umiejętności posługiwania się językiem m. in. w zakresie surowców, potraw i napojów pochodzenia zwierzęcego, prowadząc dialogi i odgrywając scenki. Na zajęciach praktycznych w gastronomii zarówno w pracowni AGD, jak i w Kuchni Ośrodka, uczniowie sporządzali potrawy z surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Pod kierunkiem p. Bożeny Mróz zorganizowali Szkolny Turniej Gastronomiczny. Za rok kolejny projekt edukacyjny. Powodzenia.

Bożena Mróz

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.