http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku szkolnym 2014/2015 ustalono następujące terminy z uwzględnieniem dni wolnych:
 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 - 1 września 2014

Dodatkowy dzień wolny - 10 listopada 2014 (poniedziałek)

Przerwa świąteczna bożonarodzeniowa - 22-31 grudnia 2014

Nowy Rok - 1 stycznia 2015 (dzień wolny)

Dodatkowy dzień wolny - 2 stycznia 2015 (piątek)

Dodatkowy dzień wolny - 5 stycznia 2015 (poniedziałek)

Ferie zimowe - 26 stycznia-8 lutego 2015

Przerwa świąteczna wielkanocna - 2-7 kwietnia 2015

Sprawdzian klas szóstych - 1 kwietnia 2015

Dzień Otwarty w ośrodku - 20 kwietnia 2015

Egzaminy klas gimnazjalnych - 21-23 kwietnia 2015

Dzień Otwarty w ośrodku - 24 kwietnia 2015

Dodatkowy dzień wolny - 5 czerwca 2015 (piątek)

Egzaminy klas szkoły zawodowej - 22 czerwca 2015 (pisemny), 26 maja-6 lipca 2015 (praktyczny)

Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2015