http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_250/wito_wojska_polskiego2.jpgW dniu 15 sierpnia 2014 roku poczet sztandarowy naszej placówki reprezentowany przez uczniów w składzie: Monika Kieda, Justyna Sadkowska, Paweł Piwowarczyk, Piotr Boguszewicz pod opieką p. Elżbiety Margielewicz uczestniczył w uroczystościach patriotycznych z okazji Święta Wojska Polskiego i 94 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej za Ojczyznę odprawionej w kościele pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego. Później w asyście Sokólskiego Pododdziału 10 Pułku Ułanów Litewskich i Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli uczestnicy przemaszerowali pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie wysłuchano okolicznościowych przemówień władz miasta. Następnie odbył się Apel Poległych. Delegacje złożyły pamiątkowe wieńce i kwiaty pod pomnikiem współtwórcy niepodległego państwa polskiego. Na zakończenie wystąpiła orkiestra oraz mażoretki z Suchowoli. Zdjęcia