http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: dsc05520.jpg

SzczególnÄ… atmosferÄ™ tego dnia stanowiÅ‚a dekoracja, dyskoteka przy muzyce zespoÅ‚u na żywo, zabawy i konkursy choinkowe, które w dobry nastrój wprowadziÅ‚y biorÄ…cych w nich udziaÅ‚ zebranych. Punktem kulminacyjnym uroczystoÅ›ci byÅ‚o oczywiÅ›cie spotkanie z MikoÅ‚ajem, który obdarowaÅ‚ wszystkich uczestników zabawy paczkami. W atmosferze fantastycznej, choinkowej zabawy czas upÅ‚ynÄ…Å‚ bardzo szybko. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.