http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_251/dsc_5492.jpgTradycyjnie w pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego, dzieci i mÅ‚odzież naszego internatu spotykajÄ… siÄ™ wspólnie z wychowawcami na ognisku integracyjnym. Jest to okazja do poznania siÄ™ i integracji z nowymi wychowankami. W tym roku takie ognisko zorganizowaliÅ›my w dniu 8.09.2014r.
Nie zabrakÅ‚o corocznych atrakcji, tj. wspólnego Å›piewania, zabaw  na Å›wieżym powietrzu oraz pieczenia kieÅ‚basek. To ciepÅ‚e, wrzeÅ›niowe popoÅ‚udnie upÅ‚ynęło nam w miÅ‚ej i przyjaznej atmosferze. ZdjÄ™cia