http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 1 września 2014 roku o godzinie 9.00 nastąpiła inauguracja roku szkolnego 2014/2015 dla uczniów naszego Ośrodka. Oficjalną część rozpoczęto od oddania honoru symbolom narodowym - wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie głos zabrała pani dyrektor Marta Tolko – Kuziuta, która powitała wszystkich uczniów, rodziców i pracowników szkoły, przedstawiła kadrę pedagogiczną oraz przekazała informacje o najważniejszych zadaniach na nowy rok szkolny. Zaraz potem w poczet społeczności szkolnej włączono nowych uczniów, którzy złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Uroczystość zakończyło złożenie życzeń z okazji nowego roku szkolnego. Po części oficjalnej uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami