http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_252/wybory2014-5.jpgW dn. 24.09.2014 r. odbyły się wybory do władz Młodzieżowej Rady Internatu SOSW oraz jej opiekuna. Intensywne przygotowania rozpoczęły się już kilka dni przed tą datą, wtedy to kandydaci startujący w wyborach przygotowywaali swoje plakaty z programem wyborczym. W głosowaniu brało udział 26 wychowanków.  Spośród 11 kandydatów startujących w wyborach wyłoniono 5 osób, które zdobyły największą liczbę głosów całej społeczności. Wychowankowie ci weszli w skład Młodzieżowej Rady Internatu, a są to: Ewa Kasiańczuk (przewodnicząca), Dominika Kasiańczuk, Izabela Matyskiel, Adam Czebak, Natalia Krysiuk. 

Na Opiekuna Młodzieżowej Rady Internatu w obecnym roku szkolnym została wybrana p. Beata Tur.

Nad całością, prawidłowym przebiegiem wyborów oraz liczeniem oddanych głosów czuwały Komisja Wyborcza i Komisja Skrutacyjna. Wybory zorganizowała i przeprowadziła p. Ewa Wińska. Zdjęcia