http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa_na_pltnie1.jpgW ramach kontynuacji wieloletniej wspóÅ‚pracy z OddziaÅ‚em dla Dzieci Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce w zakresie promowania twórczoÅ›ci plastycznej, w październiku zostaÅ‚a wyeksponowana wystawa prac plastycznych wykonanych przez wychowanków internatu SOSW w SokóÅ‚ce ph. „Kolorowy Å›wiat na pÅ‚ótnie”.
Podczas tworzenia dzieci miaÅ‚y możliwość rozwijać swoje zainteresowania i talenty w kierunku aktywnoÅ›ci plastycznej.Prace zostaÅ‚y wykonane technikÄ… malarskÄ… na pÅ‚ótnie podczas zajęć Å›wietlicowych i z zakresu czasu wolnego pod kierunkiem wychowawcy internatu p. E. WiÅ„skiej. Podczas tworzenia dzieci miaÅ‚y możliwość rozwijać swoje zainteresowania i talenty w kierunku aktywnoÅ›ci plastycznej.

Osobami wspóÅ‚pracujÄ…cymi z OddziaÅ‚em dla Dzieci Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce sÄ… wychowawcy internatu p. K. Bubieniec i p. B. Boguszewska.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/wystawa_na_pltnie2.jpg