http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/spektakl.jpg03.10.2014r. kolejna odsÅ‚ona Internetowego Teatru. Tym razem mogliÅ›my obejrzeć spektakl „Robale” czyli historiÄ™ o przyjaźni w mikroÅ›wiecie.
„Robale wiodÄ… w swoim podziemnym Å›wiecie zwykÅ‚y, codzienny żywot. Å»yjÄ… swoimi przyjaźniami i konfliktami do czasu, gdy niespodziewanie na ich terytorium pojawia siÄ™ czÅ‚owiek. Rodzina ludzi, która wÅ‚aÅ›nie kupiÅ‚a tu dziaÅ‚kÄ™, wprowadza dużo zamieszania w życie naszych bohaterów. Nowa sytuacja, w której znalazÅ‚y siÄ™ robale, z jednej strony zaczyna zagrażać ich bezpieczeÅ„stwu, ale z drugiej wyzwala w nich poczucie solidarnoÅ›ci i pomaga dostrzec absurdalność dotychczasowych kÅ‚ótni”.

Spektakl bardzo zachwyciÅ‚ naszych uczniów. Z niecierpliwoÅ›ciÄ… bÄ™dziemy czekać na kolejne spektakle.

Organizatorzy: p. Marta Tolko-Kuziuta, p. Marta Kawrygo-Leonowicz