Obrazy: banner_dbi2012a.jpg

7 lutego 2012r.  obchodzony jest międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tego dnia ruszyła też kampania w naszej szkole. Będzie ona trwała do końca lutego i realizowana będzie w ramach programu profilaktycznego SOSW „Bezpieczeństwo dziecka w świecie multimediów”. Nasza placówka bierze udział w takiej akcji już po raz 4.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów DBI jest Internet jako łącznik między pokoleniami. Wszystkie działania będą realizowane pod hasłem "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat! Bezpiecznie!". Podczas tegorocznej kampanii organizatorzy chcą zwrócić uwagę na to, że wirtualny świat może być odkrywany wspólnie przez najmłodszych oraz ich rodziców czy dziadków. Dzieci mogą oswoić swoich dziadków z techniczną obsługą Internetu, dziadkowie zaś czuwają nad bezpiecznym i rozważnym poruszaniem się najmłodszych w sieci. W naszym ośrodku zaplanowano zajęcia edukacyjne  i wychowawcze w formie pogadanek, prelekcji, pokazów prezentacji multimedialnych, gazetek szkolnych. W podjęte działania zaangażowani są wszyscy nauczyciele i wychowawcy, koordynatorem akcji ogólnoszkolnej jest p. Ewa Wińska we współpracy z p. Ewą Sokolewicz.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie zaangażowali się w akcję Dnia Bezpiecznego Internetu aby zapoznali się ze szczegółami i przeprowadzili kampanię  w swojej szkole. Więcej informacji na stronach  www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”. Głównym partnerem DBI 2012 jest Fundacja Orange.