http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce ogłasza

Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce  na rok 2015

Dokumenty do pobrania w zakładce Przetargi