http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce ogÅ‚asza

Przetarg nieograniczony na sukcesywnÄ… dostawÄ™ artykuÅ‚ów spożywczych do Specjalnego OÅ›rodka
Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce  na rok 2015

Dokumenty do pobrania w zakładce Przetargi