http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że w zakładce Przetargi zamieściliśmy Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej rozstrzygnięcia w dniu 7.11.2014r. przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce na rok 2015.