http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poczta walentynkowa

Dzień Świętego Walentego w naszym Ośrodku ma charakter świąteczny. Stałym elementem tej uroczystości jest wzajemne wręczanie sobie walentynek – ozdobnych karteczek, które wszystkim obdarowanym sprawiają ogromną radość. Ale zanim Amorek z asystentami wręczyli zebranym walentynki czekało na nich jeszcze wiele atrakcji. Wszyscy chętnie uczestniczyli w przygotowanych przez organizatorki konkursach i zabawach z nagrodami m.in.: „Poznaj siłę miłości”, „Strzał Amora”, „Odszukaj swoją miłość”, „Melodia serca”, „Śladami miłości”, „Do tańca trzeba dwojga”. Wprowadziły one uczestników uroczystości w walentynkowy nastrój. Organizatorki to nauczycielki: Anna Gałka, Iwona Geniusz i Elżbieta Szomko, które przypomniały uczniom, że wartości uniwersalne, jakimi są miłość i przyjaźń pielęgnować należy stale, bez szukania pretekstu dla słowa „kocham”, ale warto jest również zaakcentować taki miły dzień walentynkowy i okazać swoje uczucia. Zapraszamy do galerii.