http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/lekcja_na_zywo.jpg23.10.2014r. wychowankowie naszego oÅ›rodka mogli uczestniczyć w lekcji na żywo pt. „OPOWIEŚĆ O Å»YDACH POLSKICH”.
O godzinie 9.00 uczniowie wraz z nauczycielami zasiedli przed ekranem, aby uczestniczyć w tej ciekawej lekcji historii. Zajęcia poprowadzili bracia Andrzej i Kamil Tkacz. Poruszony został temat obyczajowości, tradycji i kultury żydowskiej.

ChÅ‚opcy zapoznali nas również z częściÄ… wystawy staÅ‚ej Muzeum Historii Å»ydów Polskich POLIN.
Wystawa opowiada o 1000-letniej historii Å»ydów polskich. W trakcie zajęć przenieÅ›liÅ›my siÄ™ również do XVI-wiecznego Krakowa, stanÄ™liÅ›my pod zdobnym sklepieniem XVII-wiecznej synagogi w Gwoźdźcu i trafiliÅ›my na zatÅ‚oczonÄ… ulicÄ™ miÄ™dzywojennej Warszawy.

Lekcja na żywo byÅ‚a doskonaÅ‚ym uzupeÅ‚nieniem szkolnego programu nauczania. WiÄ™cej informacji można znaleźć na stronie Muzeum Historii Å»ydów Polskich.

Organizatorzy: Marta Tolko-Kuziuta i Marta Kawrygo-Leonowicz