http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_269/dsc_0685.jpgW dniu 18.11.2014r. odbyÅ‚ siÄ™ IV Podlaski MemoriaÅ‚ im. Waldemara Kikolskiego w Sztafetowych Biegach PrzeÅ‚ajowych. Organizatorem i gospodarzem imprezy byÅ‚ Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego w BiaÅ‚ymstoku, który w ten sposób uczciÅ‚ pamięć swojego patrona i zintegrowaÅ‚ Å›rodowiska uczniów niepeÅ‚nosprawnych intelektualnie.

W tegorocznym biegu uczestniczyÅ‚o Å‚Ä…cznie 11 sztafet - 66 zawodników z 5 placówek:

  • ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Integracyjnych nr 1 im Jana PawÅ‚a II w BiaÅ‚ymstoku
  • ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ nr 11 w BiaÅ‚ymstoku
  • Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce
  • Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SuwaÅ‚kach
  • Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Waldemara Kikolskiego w BiaÅ‚ymstoku

Sportowe zmagania sztafet mieszanych (dziewczÄ™ta i chÅ‚opcy) przebiegaÅ‚y na antoniukowskiej murawie. Drużyny biorÄ…ce udziaÅ‚ w zawodach reprezentowaÅ‚y wyrównany poziom sportowy, dlatego emocji nie brakowaÅ‚o. Zawodnicy wykazali ogromne zaangażowanie i wolÄ™ walki. Rywalizacja przebiegaÅ‚a we wspaniaÅ‚ej atmosferze, zgodnie z duchem fair play.

Drużyna z naszej placówki zdobyÅ‚a II miejsce w kat. szkoÅ‚a podstawowa.

Skład zwycięskiej drużyny: Agnieszka Muciuś, Izabela Kowejsza, Sylwia Gilewska, Mirosław Muciuś, Kamil Olechno, Karol Ryszkiewicz.

Zwycięzcom gratulujemy!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Opiekunowie: PrzewodniczÄ…ca Klubu Sportowego „SokóÅ‚” OS – Elżbieta Margielewicz oraz MaÅ‚gorzata Zarachowicz.