http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kredki

Uczniowie Ośrodka wzięli udział w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Zwierzę – prawdziwy przyjaciel” organizowanego w ramach akcji edukacyjnej „Jesteśmy jednym światem” pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Na konkurs wpłynęło ok. 600 prac. Jury postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej prace naszych uczniów: Anety Greckiej, Marcina Stankiewicza, Roberta Bietkała. Do konkursu przygotowała uczniów nauczycielka p. Elżbieta Szomko. Uroczyste otwarcie wystawy dn. 23 lutego 2012 roku w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku. Serdecznie gratulujemy!!!