http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

kredki

Uczniowie OÅ›rodka wziÄ™li udziaÅ‚ w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pod hasÅ‚em: „ZwierzÄ™ – prawdziwy przyjaciel” organizowanego w ramach akcji edukacyjnej „JesteÅ›my jednym Å›wiatem” pod patronatem Towarzystwa Opieki nad ZwierzÄ™tami w Polsce. Na konkurs wpÅ‚ynęło ok. 600 prac. Jury postanowiÅ‚o zakwalifikować do wystawy pokonkursowej prace naszych uczniów: Anety Greckiej, Marcina Stankiewicza, Roberta BietkaÅ‚a. Do konkursu przygotowaÅ‚a uczniów nauczycielka p. Elżbieta Szomko. Uroczyste otwarcie wystawy dn. 23 lutego 2012 roku w MÅ‚odzieżowym Domu Kultury w BiaÅ‚ymstoku. Serdecznie gratulujemy!!!