http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/bitwa_niemenska.jpgDnia 13.10.2014r. uczniowie OÅ›rodka wziÄ™li udziaÅ‚ w  prelekcji filmu - „Wojna o Kresy - Operacja NiemeÅ„ska”. Krótkie fragmenty ukazaÅ‚y nam starcie wojsk polskich i bolszewickich od BrzeÅ›cia nad Bugiem na poÅ‚udniu po ziemiÄ™ sejneÅ„skÄ… na póÅ‚nocy. Bitwy polsko-bolszewickie zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ polskim triumfem i ostatecznym zwyciÄ™stwem w wojnie, co zaowocowaÅ‚o podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze.

PrelekcjÄ™ przygotowaÅ‚a i omówiÅ‚a p. Beata Mozolewska