http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/bitwa_niemenska.jpgDnia 13.10.2014r. uczniowie Ośrodka wzięli udział w  prelekcji filmu - „Wojna o Kresy - Operacja Niemeńska”. Krótkie fragmenty ukazały nam starcie wojsk polskich i bolszewickich od Brześcia nad Bugiem na południu po ziemię sejneńską na północy. Bitwy polsko-bolszewickie zakończyły się polskim triumfem i ostatecznym zwycięstwem w wojnie, co zaowocowało podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze.

Prelekcję przygotowała i omówiła p. Beata Mozolewska