http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/spotkanie_z_policjantem1.jpgW dniu 24 października uczniowie SOSW uczestniczyli w spotkaniu z aspirantem Łukaszem KuryÅ‚owiczem, policjantem Komendy Policji w SokóÅ‚ce. Wychowankowie SOSW mieli okazjÄ™ porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeÅ„stwa w drodze do i ze szkoÅ‚y, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicÄ™, prawidÅ‚owym zachowaniu siÄ™ podczas jazdy rowerem. Policjant zwróciÅ‚ uwagÄ™ na niebezpieczeÅ„stwa, jakie mogÄ… czyhać na dziecko na drodze, omówiÅ‚ sposoby unikania lub pokonywania ich.
PrzypomniaÅ‚ uczniom jak ważne jest to, aby zapinaÅ‚y pasy podczas podróży samochodem. PodkreÅ›liÅ‚, jak ważnÄ… rolÄ™ peÅ‚niÄ… elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadaÅ‚y na zadawane pytania, wykazaÅ‚y siÄ™ wiedzÄ… z zakresu bezpieczeÅ„stwa w ruchu drogowym, podawaÅ‚y liczne przykÅ‚ady wÅ‚aÅ›ciwego i niewÅ‚aÅ›ciwego zachowania siÄ™.

Organizator spotkania – p. Zuzanna Szarkowska –Czeczko