http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_273/wp_20141118_003.jpg18 listopada  2014 roku w naszej szkole odbyÅ‚ siÄ™ Szkolny Turniej Tenisa StoÅ‚owego o Puchar Dyrektora OÅ›rodka. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie kategorie. Do rywalizacji w kategorii I przystÄ…piÅ‚o 16 zawodników, natomiast w kategorii II wystartowaÅ‚o 12 uczestników.

I kategoria: klasy SPU, GU, PDP - sędzia p. Lucyna Taudul
II  kategoria: klasy SPL, GL, ZSZ - sÄ™dzia p. Dorota KozaczyÅ„ska

SÄ™dziowie czuwali nad prawidÅ‚owym przebiegiem zawodów. W każdej z grup zawodników do koÅ„ca toczyÅ‚y siÄ™ zaciÄ™te rozgrywki o zwyciÄ™stwo w turnieju, a emocje udzielaÅ‚y siÄ™ wszystkim. Turniej przebiegaÅ‚ w zdrowej, sportowej atmosferze. Podczas zawodów można byÅ‚o zaobserwować duże zaangażowanie zawodników oraz prezentowanÄ… przez nich postawÄ™ fair-play. System pucharowy do dwóch przegranych ostatecznie wyÅ‚oniÅ‚ zwyciÄ™zców: Na podium stanÄ™li:

I kategoria

I miejsce: Wojciech Karpowicz

II miejsce: Renata Furman

III miejsce: Adam Czebak

kategoria II

I miejsce: Sebastian Nadolny

II miejsce: Mariusz Radkiewicz

III miejsce: Ewa Kasiańczuk

I miejsca nagrodzone zostały pucharami, miejsce II i III - dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Dziękuję wszystkim zawodnikom za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszam do brania udziału w kolejnych imprezach sportowych. Zdjęcia

Dorota Kozaczyńska